งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
46
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔

E1229/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน

E1157/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งรองประธาน อ.ก.พ. กรมชลประทาน และ ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน

E1127/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

E986/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

E958/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

E899/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

E887/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นระดับ ๔ และ ๔ หน. ที่ว่าง

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งผลการเกลี่ยตำแหน่งว่างลูกจ้างประจำ ระดับ ๔ และ ๔/หน ที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

หัวข้อประกาศ ตามงานราชการ

วันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558