งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
15
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
536
เดือนที่แล้ว
480
ปีนี้
536
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งรองประธาน อ.ก.พ. กรมชลประทาน และ ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งสำเนาประกาศกรมชลประทาน จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

        ๑. ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งรองประธาน อ.ก.พ. กรมชลประทาน

        ๒. ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒

        ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ.pdf