งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
3
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
49
เดือนที่แล้ว
694
ปีนี้
2,187
ปีที่แล้ว
7,110
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป






นางพีรญา ร่มป่าตัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน่วยธุรการ



นางพีรญา ร่มป่าตัน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรัชนีวรรณ รักธรรม
พนักงานพิมพ์ ส 3

หน่วยการเงินและบัญชี



นายวรวุฒิ พุทธรักษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงานด้านการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ



นางพีรญา ร่มป่าตัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัสดุ