งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
580
เดือนที่แล้ว
847
ปีนี้
5,397
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายวรวุฒิ พุทธรักษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หน่วยธุรการนางสาวณัฎฐภัทร์ วงศ์สุวรรณธัญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวรัชนีวรรณ รักธรรม
พนักงานธุรการ ส 4 / หน

หน่วยการเงินและบัญชีนายวรวุฒิ พุทธรักษา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนิพาดา ธาสุดี
เจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยพัสดุนางสาวพัชราภรณ์ นามพรม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทัศนีย์ คำเมืองลือ
พนักงานพัสดุ ส 3

นางสาวณัฎฐภัทร์ วงศ์สุวรรณธัญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ