งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
44
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายวรวุฒิ พุทธรักษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หน่วยธุรการนางสาวณัฎฐภัทร์ วงศ์สุวรรณธัญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หน่วยการเงินและบัญชีนายณัฐพงศ์ พิพัฒนวัฒนากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวรวุฒิ พุทธรักษา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนิพาดา ธาสุดี
เจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยพัสดุนางสาวพัชราภรณ์ นามพรม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทัศนีย์ คำเมืองลือ
พนักงานพัสดุ ส 3

นางสาวณัฎฐภัทร์ วงศ์สุวรรณธัญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ