งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
7
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
373
เดือนที่แล้ว
437
ปีนี้
373
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางพีรญา ร่มป่าตัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน่วยธุรการนางพีรญา ร่มป่าตัน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรัชนีวรรณ รักธรรม
พนักงานพิมพ์ ส 3

หน่วยการเงินและบัญชีนายวรวุฒิ พุทธรักษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงานด้านการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุนางพีรญา ร่มป่าตัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัสดุ