งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
6
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป 

ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

        ตามที่กรมได้อนุมัติให้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่ไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นั้น

        บัดนี้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ดำเนินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ.pdf