งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นระดับ ๔ และ ๔ หน. ที่ว่าง


การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นระดับ ๔ และ ๔ หน. ที่ว่าง

        ด้วยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งผลการเกลี่ยตำแหน่งว่างลูกจ้างประจำ ระดับ ๔ และ ๔/หน ที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนของ กพก. จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้

        ๑. ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช ๔                              จำนวน ๑ อัตรา

        ๒. ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช ๔/หน                         จำนวน ๑ อัตรา

        ๓. ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช ๔                         จำนวน ๑ อัตรา

        ๔. ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช ๔/หน                   จำนวน ๑ อัตรา

        ๕. ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๔                           จำนวน ๑ อัตรา

        ๖. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส ๔            จำนวน ๑ อัตรา

        จึงขอแจ้งลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทราบ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งให้ ฝบท.พก. ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์