งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
6
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน


รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน

        ตามประกาศกรมชลประทานลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช ๔ ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช ๔/หน ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช ๔ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช ๔/หน ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๔ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส ๔ ไว้แล้ว นั้น

        บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้น โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้มีสิทธิคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน


รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน

        ตามประกาศกรมชลประทานลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช ๔ ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช ๔/หน ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช ๔ ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช ๔/หน ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช ๔ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส ๔ ไว้แล้ว นั้น

        บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้น โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้มีสิทธิคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๔ และ ๔/หน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้