งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
17
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
642
เดือนที่แล้ว
2,069
ปีนี้
6,889
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล


การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล

        สำนักพัฒนาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญท่านร่วมบริจาคเงินกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒เมษายน ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

        เห็นสมควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดร่วมบริจาคเงินสดได้ที่กลุ่มเงินนอกงบประมาณ กองคลัง สป.กษ. หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวิสุทธิกษัตริย์ ประเภท เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินการกุศล (กองคลัง สป.กษ.)" บัญชีเลขที่ ๐๐๖-๑-๒๕๖๔๗-๑ โดยส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๒๘๑-๐๒๑๒ โดยตรงต่อไป ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘