งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
46
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

E917/60

วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


ขอให้รายส่งชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารสัญญางานก่อสร้าง (โครงการชลประทานขนาดกลาง) รุ่นที่ ๑

E1218/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

E1217/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ขอมอบหนังสือ "SMART FARMER...รู้ไว้ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ"

E1185/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

E1161/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตอบแบบสำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

E1155/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์พลักษณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

E1104/59

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online

E571/59

วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปลูกต้นไม้และตั้งกองทุนการศึกษา

E2529 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปลูกต้นไม้และตั้งกองทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

E2525/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

E2524/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

E2523/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


มารดาของ นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย ที่ปรึกษาฯ ด้านก่อสร้าง ถึงแก่กรรม

E2520/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเรียนเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานชลประทานที่ ๑

E2454/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณอธิบดี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

E2448/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัจจัยเสี่ยง"

E2378/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

E3277/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

E2376/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

E2375

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล

E2374/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

E2326/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2559

E2325/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเชิญประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2558

E2295/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑"

E2283/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ของดการจัดกิจกรรม "Morning Talk @ กพก." ครั้งที่ 6/2558

E2292/58

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘

E2272/58

วันศุกร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

E2268/58

วันศุกร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2558