งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
6
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักเลขานุการกรม​


การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักเลขานุการกรม​

        ตามคำสั่งชลประทานที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้แบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อให้การบริหารราชการภายในสำนักงานเลขานุการกรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งสำนักงานเลขานุการกรม ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับคำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการกรม รายละเอียดดังแนบ