งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
6
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานเกษียณอายุราชการและกันแข่งขันกีฬาสีภายนใน ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘


แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานเกษียณอายุราชการและกันแข่งขันกีฬาสีภายนใน ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

        เพื่อให้การจัดงานเกษียณาอายุราชการและกันแข่งขันกีฬาสีภายนใน ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกิจกรรมการเสริมสร้างความผาสุขของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงของแต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานเกษียณอายุราชการและกันแข่งขันกีฬาสีภายนใน ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังรายละเอียดแนบนี้