งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
7
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
579
เดือนที่แล้ว
786
ปีนี้
2,538
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


ขอเชิญประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

        ด้วยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กำหนดจะจัดให้มีการประชุมกองพัฒฯาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดของสถานที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบประกอบด้วย

        ส่วนกลาง

        ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย ฝบท.พก. ธก.พก. บส.พก. งบ.พก. และ พด.พก.

        ๒. ส่วนวิศวกรรม ประกอบด้วย ผวศ.พก. และ ผว.๑ - ๔ พก.

        ๓. ส่วนติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย ผตป.พก. และ ตป.๑ - ๔ พก.

        สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ - ๑๖

        ๑. ผสก.๑ - ๑๖

        ๒. งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย บท.๑ - ๑๖ พก. ธก.๑ - ๑๖ พก. งบ.๑ - ๑๖ พก. และ พด.๑ - ๑๖ พก.

        ๓. ฝ่ายวิศวกรรม ประกอบด้วย วศ.๑ - ๑๖ พก. ตว.๑ - ๑๖ พก. และ ผง.๑ - ๑๖ พก.

        ๔. ฝ่ายก่อสร้าง ประกอบด้วย กส.๑ - ๔/๑ - ๑๖ พก.

        ๕. ฝ่ายช่างกล ประกอบด้วย ชก ๑ - ๑๖ พก.

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน