งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณอธิบดี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ


ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณอธิบดี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

        ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

        เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณท่านอธิบดี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ที่ได้บริหารงานในกรมชลประทานด้วยความอุตสาหะ เกิดผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงพร้อมใจกันจ้างงานเลี้ยงขอบคุณอธิบดี ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. ณ โรงอาหารใหม่ (อู่เรือ) หลังตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

        จึงเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว และแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงาน และขนาดเสื้อยืดเพื่อใส่ร่วมงาน (รับหน้างานเลี้ยงด้วยตนเอง) ตอบแบบตอบรับที่แนบ ส่งส่วนช่วยอำนวยการฯ สลก. โทร.โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๑, ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๖ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘