งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
6
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑"


การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑"

        ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมกันจัดทำ "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๑" โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้พิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมกำลังซื้อให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ที่ยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้สะดวกขึ้น และเพื่อตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ

        ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอส่งหลักเกณฑ์การให้กู้เงินพร้อมแบบฟอร์มหนังสือรับรองการผ่านสิทธิ (หนังสือรับรองเงินเดือน) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ของกรมชลประทานได้ทราบ และหากข้าราชการผู้ใดที่มีความประสงค์ที่จะขอกู้ตามโครงการนี้ สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ได้ที่ธนาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง ในวันและเวลาทำการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐