งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
45
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

        ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ได้จัดการอบรมให้แก่ส่วนราชการต่างๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ หลักสูตรการอบรมที่พัฒนาขึ้นมา และเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการต่างๆ แจ่งความจำนงให้จัดอบรมให้ รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่แนบมาด้วย ๑ - ๗ ลำดับ

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่าน หรือผู้ที่มีความสนใจเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ส่งให่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ภายในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการต่อไป