งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ขอมอบหนังสือ "SMART FARMER...รู้ไว้ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ"


ขอมอบหนังสือ "SMART FARMER...รู้ไว้ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ"

        หนังสือ "SMART FARMER...รู้ไว้ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ" ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้ กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้จัดทำนั้น เป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างครบวงจร และรวบรวมองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยรวบรวมข้อมูลมาจากเกษตรกรทุกภูมิภาคในประเทศไทย สามารถอ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่ http://www.prd.go.th/ebook/B0072/index.html