งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙


แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙

        ตามระเบียบที่อ้างถึง กำหนดว่า ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ ความแจ้งแล้ว นั้น

        บัดนี้ คพร. ได้มีมติแนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้