งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
580
เดือนที่แล้ว
847
ปีนี้
5,397
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์พลักษณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์พลักษณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

        ด้วยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์พลักษณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งหลักสูตรนี้การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์ตนเองก่อนผ่านหลักการของศาสตร์ "นพลักษณ์" ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการนำมาวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของแต่ละคนเป็นอย่างดี

        ดังนั้นกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม (เอกสารแนบ ๑) ส่งให้นายสรายุทธ อิ่มใจ ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ หรือตอบรับแบบออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/1EMkeLB8p8EAto3pz8UCDqmrna2S-58tN3a4_teebDmI/viewform?c=0&w=1 ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจะทำการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแจ้งรายชื่อให้ทราบต่อไป