งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
46
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ที่ กกพ 735/2558 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558


1.ตัวอย่างประกศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market).doc

2.ตัวอย่างเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marke).doc

3.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ฯลฯ การซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market).docx

4.ตัวอย่างใบเสนอราคาการซื้อด้วยวิธีตลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-market).doc

5.ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).doc

6.ตัวอยางเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).doc

7.ตัวอย่างใบเสนอราคาการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).doc

8.ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).doc

9.ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).doc

10.ตัวอย่างใบเสนอราคาการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).doc

11.ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง).doc

12.ตัวอย่างเอกสารประกวดราคจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinb) (จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง).doc

13.ตัวอย่างใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง).doc