งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
580
เดือนที่แล้ว
847
ปีนี้
5,397
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่​


มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่​

        ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๙๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และ ที่ ข ๔๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ไว้แล้ว นั้น 

        เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงให้ลูกจ้างประจำ จำนวน ๔๒๘ ราย ปฏิบัติหน้าที่ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้