งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
580
เดือนที่แล้ว
847
ปีนี้
5,397
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองการเงินและบัญชี


การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกองการเงินและบัญชี

        ตามคำสั่งชลประทานที่ ๑๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้แบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี เพื่อให้การบริหารราชการภายในกองการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในกองการเงินและบัญชี ให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับคำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี รายละเอียดดังแนบ