งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
565
ปีนี้
2,419
ปีที่แล้ว
5,915
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก


ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

        ด้วยสำนักพระราชวัง แจ้งความให้ผู้มีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อไว้เป็นที่สักการบูชา ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

        ในการนี้ ขอเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมบริจาคในครั้งนี้ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ได้ที่

        - เงินสด นำส่งที่ ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม

        - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ

          ชื่อบัญชี "น.ส.รัตนา นางาม และ นายทวีศักดิ์ ปานเพ็ชร"

          บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ ๐๐๗-๒-๙๒๕๐๖-๘

        ทั้งนี้ โปรดนำส่งสำเนาการโอนเงินที่ ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ โทร.โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๖, ๐๒๒๔๑ ๐๒๕๑ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อแจ้งยอดบริจาคให้ อธช. ทราบและนำส่งกรมเจ้าท่าต่อไป