งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
580
เดือนที่แล้ว
847
ปีนี้
5,397
ปีที่แล้ว
5,943
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online


การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online

        ด้วยหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๕/๐๕๖๐๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online กรมบัญชีกลางแจ้งว่า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบ GFMIS จึงขอการยกเลิกสิทธิสำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบพัสดุ (20 PO) สิทธิสำหรับการปฏิบัติงานในระบบงานการเงิน (30) สิทธิสำหรับการปฏิบัติงานในระบบงบประมาณ (50) และให้ส่วนราชการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User Name) รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐ หลัก + 10 ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

        สามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ กองการเงินและบัญชี http://kromchol.rid.go.th/fad/fad.htm