งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
42
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,760
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,938
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

วันอังคารที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

วันอังคารที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

วันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

วันอังคารที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

วันศุกร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563

วันศุกร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563

วันพุธที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562

วันพุธที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

วันพุธที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561

วันอังคารที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561

วันจันทร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันพุธที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันจันทร์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันศุกร์ที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560


รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2558